Välkommen till Stockholms Stadsbyggare

Vi är Stockholms Stadsbyggare, ett serviceföretag inom byggbranschen med inriktning på byggentreprenader och byggservice inom Stockholms län. Vår ambition är att med systematiskt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete leverera säkra och kostnadseffektiva projekt till nöjda kunder.

Vi har stor erfarenhet av renovering, ombyggnad och tillbyggnad i offentliga verksamheter som oftast har pågående verksamhet i direkt anslutning till våra byggarbetsplatser. SSeAB var tidigt ute med att tredjepartscertifiera byggverksamheten inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Certifieringssystemet vi valde heter BKMA och certifieras av DNV GL som är ett världsledande certifieringsorgan med över 13000 medarbetare i 100 länder.

Du som söker ett seriöst serviceföretag vars fokus är att underlätta byggprocessen genom att leverera hög kvalitet inom tid på budget har sannerligen kommit rätt. Välkommen att kontakta oss på dinbyggare@sseab.com eller ring oss på 08-641 07 70.