Välkommen till Stockholms Stadsbyggare

Vi är Stockholms Stadsbyggare, ett serviceföretag inom byggbranschen med inriktning på byggentreprenader och byggservice inom Stockholms län. Vår ambition är att med systematiskt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete leverera säkra och kostnadseffektiva projekt till nöjda kunder.

Vi har stor erfarenhet av renovering, ombyggnad och tillbyggnad i offentliga verksamheter som oftast har pågående verksamhet i direkt anslutning till våra byggarbetsplatser. SSeAB var tidigt ute med att tredjepartscertifiera byggverksamheten inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Certifieringssystemet vi valde heter BF9K som ägs av Stockholms Byggmästarförening och certifieras av DNV GL som är ett världsledande certifieringsorgan med över 13000 medarbetare i 100 länder.

Du som söker ett seriöst serviceföretag vars fokus är att underlätta byggprocessen genom att leverera hög kvalitet inom tid på budget har sannerligen kommit rätt. Välkommen att kontakta oss på dinbyggare@sseab.com eller ring oss på 08-641 07 70.

Avtal med Sollentuna Kommun

Vi glädjs och välkomnar vår senaste kund till oss.  Sollentuna kommun förvaltar och
utvecklar kommunens fastigheter - till exempel: skolor, förskolor, gruppboenden, idrottsanläggningar och kulturfastigheter.

Nytt år - nya tag!

Våren 2020 blev starten på en tuff period vi sent kommer att glömma.
Vi vill tacka alla våra kunder, leverantörer och medarbetare för det gågna året och  hoppas nu på ett bättre och friskare 2021. 
Tack för att du håller avstånd och håller god hygien! 
För att ta del av vår rutin med anledning av covid19 så kontakta oss.