Vill du också bli en Stadsbyggare?

Vi söker alltid efter duktig personal. Här nedan kan du se våra önskemål på en Stadsbyggare uppdelat i roller. 

Arbetsledare

Våra arbetsledare leder projektens dagliga arbete och är länken mellan Projektledaren och produktionen. Arbetsledaren representerar företaget på arbetsplatsen och ansvarar för att projektet följer produktionsplanen.
Läs tjänstebeskrivningen ->

Projektledare

Projektledaren sköter de projekt som han är ansvarig för från start till mål. Projektledaren är projektetansvarig och planerar, driver och avslutar projekt i enlighet med verksamhetens kvalitet, miljö- och arbetsmiljlöpolicy. Projektledaren är ansvarig för att projektekonomin sköts i linje med SSeABs affärsplan.
Läs tjänstebeskrivningen ->