Arbetsledare

Arbetsledaren leder arbetslagets dagliga arbete, är länken mellan Projektledaren och produktion. Representerar företaget på arbetsplatsen. Ansvarar för att projektet följer plan. Arbetsledaren rapporterar till Projektledaren

Som arbetsledare ansvarar du för att

 • företräda företaget på arbetsplatsen och vara kundens primära kontaktperson i produktionsfrågor.
 • planera, samordna och att styra arbetet så att produktionen blir så effektiv som möjligt.
 • vara väl insatt i hur ÄTA-hantering går till på aktuell arbetsplats samt meddela Projektledare omgående om sådana avvikelser uppstår.
 • leda och fördela arbetsuppgifter till personalen ute på arbetsplatsen.
 • göra och dokumentera egenkontroller enligt uppsatt total kontrollplan så att utfört arbete uppfyller projektets kvalitetskrav.
 • hålla i arbetsberedning på kritiska och/eller riskfyllda moment.
 • hålla sig uppdaterad på och informera om KMA-planen, riskanalysen och kemikalieförteckningen.
 • följa upp att arbetstider hålls.
 • följa upp så att vår egen personal och UE-personal följer gällande ordnings- och skyddsreglerna.
 • planera avfallshanteringen i projekten och kontrollera att vår personal följer projektets sorteringskrav.
 • följa upp så att APD-plan följs om sådan finns på arbetsplatsen. Annars hålla allmän god ordning på stängsel, utrustning, material och maskiner.
 • upplysa projektledare om eventuellt utbildningsbehov för att kunna sköta ovanstående uppgifter bättre.

Befogenheter

Arbetsledarens befogenheter består i att:

 • på eget initiativ avgöra om en arbetsinstruktion är tillräcklig för aktuell arbetsuppgift. Om så inte är fallet har Arbetsledaren rätt att få mer information från Projektledaren
 • på eget initiativ anmäla hinder om förutsättningarna, för att vårt arbete ska kunna fortsätta enligt plan, saknas. Eller om särskilda säkerhetsrisker förekommer som ej ligger inom vår kontroll. Denna anmälan ska ske skriftligen
 • på eget initiativ avvisa personal som Arbetsledaren ansvarar för från arbetsplatsen om:
  •  personal vid upprepade tillfällen frångår säkerhetsföreskrifterna och utgör en fara för sig själv och/eller andra
  • deras fysiska eller psykiska status ur ett säkerhetsperspektiv anses olämplig

Vi tror att du är

 • Du är energisk och driven med en positiv framåtanda.
 • Du har haft en samordnande roll i byggentreprenader tidigare.
 • Du är van vid att arbeta i en kundfokuserad organisation där det råder ett högt tempo.
 • Du har ett pragmatiskt och kundfokuserat förhållningssätt.
 • Du är tålmodig och har förmågan att planera, driva och slutföra arbetsuppgifter.

Krav på komptens

 • Du kan uttrycka dig väl i såväl tal som skrift.
 • Du kan använda en dator och är bekant med programmen Microsoft Word och Microsoft Outlook.

Meriterande önskemål på komptens

 • Utbildning i BAS-P/U
 • Utbildning i Heta Arbeten
 • Utbildning i Ställning <9 meter
 • Kan annat språk än svenska

Ansökan

Skicka ditt CV och personligt brev till dinbyggare@sseab.com