Stadsbyggarnas historia

Stockholms Stadsbyggare grundades 1987 och bytte namn år 2000 till Stockholms Stadsbyggare entreprenad AB. Vår hemvist är vackra Saltsjö-Boo i Nacka kommund är vi har vårt huvudkontor.

Vi är idag 18 medarbetare och omsätter cirka 70 MSEK.