Våra tjänster

Med fokus på om- och tillbyggnation hjälper vi kunder i Stockholms län. 

Huvudentreprenör vid total- eller utförandeentreprenader

SSeAB driver byggentreprenader som totalentreprenör och generalentreprenör. Vi lägger stor vikt vid planeringsfasen i varje projekt för att du som kund och vi som entreprenör ska få ett så smidigt utförande som möjligt. Vi kontrakteras alltid som huvudentreprenör med samordningsansvar där vår egen personal består av snickare. Underentreprenörer är godkända i enlighet med Sveriges Byggindustriers uppförandekod och kontrolleras varje kvartal i kvalitétssyfte.

Då majoriteten av våra projekt är om- och tillbyggnadsprojekt i offentliga miljöer är vi vana vid logistiskt svåra projekt med pågående verksamhet i anslutning till våra arbetsplatser. Vår produktionsmetod är Kvalitét-, Miljö- och Arbetsmiljöcertifierad i enlighet med BKMA och kontrolleras regelbundet av DNV-GL

Heltäckande serviceentreprenör

SSeABs serviceavdelning hanterar ca 1500 serviceuppdrag per år. Det är stor skillnad på att arbeta med byggservice och att arbeta med byggentreprenader, därför lägger vi stor vikt vid att uppdragen utförs snabbt och med hög kvalitét och säkerhet. Även här är förberedelser och planering viktiga för att ni som kund och vi som serviceentreprenör ska kunna utföra arbeten smidigt.

Vår servicepersonal uppfyller de krav på utbildning och deras fordon de krav på miljöklassning som krävs för att kunna utföra servicearbeten i hela Stockholms län. I dagsläget utför vi främst byggservice på uppdrag av förvaltare inom stat och kommun. Vår personal består av snickare och de underentreprenörer som vi använder på serviceavdelningen är utpräglade och erfarna byggservicepersonal.